Yrkesskade – enkelte tema

En yrkesskade er en skade, sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke mens skadelidte er yrkesskadedekket, jf. folketrygdloven § 13-3. I tillegg anses visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning fra arbeidet også som yrkesskade, jf. forskrift om...