Bruk av advokat i barnevernssaker

Barnevernssaker er komplekse og sensitive saker som kan ha en stor innvirkning på familiers liv. Når barnevernet blir involvert på grunn av bekymringer om omsorgssituasjonen til et barn, er det viktig å ha riktig juridisk støtte for å sikre at barnets rettigheter blir...

Yrkesskade – enkelte tema

En yrkesskade er en skade, sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke mens skadelidte er yrkesskadedekket, jf. folketrygdloven § 13-3. I tillegg anses visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning fra arbeidet også som yrkesskade, jf. forskrift om...