Om oss

Advokat i Drammen

Advokatfirmaet Gregussen har en allsidig praksis med vekt på erstatnings- og forsikringsrett, trygderett, arbeidsrettfamilierett, arverett og barnevern.

Vi tilbyr deg en totalvurdering av hvilke rettigheter, muligheter og farer din sak står overfor i møtet med forsikringsbransjen, NAV og arbeidsgiver. Vi samarbeider med eksperter innenfor ulike fagområder for at din sak skal styres i riktig retning. Lang erfaring med ulike skadetyper forskjellige forsikringsdekninger, sakkyndige og ulike problemstillinger har gitt oss en helt unik kompetanse i behandlingen av personskadesaker.  Vi ønsker å dele vår kompetanse med deg.

En plutselig ulykke eller en uventet sykdom kan snu livet opp ned og gjøre deg økonomisk avhengig av andre for at du skal kunne opprettholde din levestandard og kunne betjene lån og andre forpliktelser. Det er forsikringsselskapene og NAV som skal bidra med økonomisk trygghet i slike situasjoner.

Med en erfaren skadeadvokat ved din side øker dine muligheter for å få den erstatning du har krav på når du trenger det mest. Ikke minst gjelder dette dersom kravet ditt står i fare for å bli avvist eller redusert av forsikringsselskapet.

Vårt spesialområde er å yte juridisk bistand ved yrkesskader, trafikkskader, voldsskader og pasientskader.

I personskadesaker tilbyr vi oppfølgning av alle rettslige forhold knyttet til skaden, også skadeforsikringer / uføreforsikringer / uførekapital, samt bistand overfor NAV ved søknad om menerstatning, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Vi hjelper klientene med å komme til rett legespesialist for fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad, noe som har stor betydning for erstatningens størrelse

Innen tingskadeforsikring har vi særlig erfaring med tvister knyttet til skadeoppgjør etter boligbrann, vannskader, biltyveri og hærværk.

Vi har kontorlokaler i Drammen, men gir bistand til klienter over hele landet. Vi er organisert i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Kjelland Co