Våre saksområder

Fast eiendom

Kjøp og salg

Oppgjør

Ansvar selger/megler/takstmann

Tvangssalg

Personskadeerstatning

Yrkesskade

Trafikkskade

Pasientskade

Erstatningsberegning

Forsikringsrett

Skade på hus og eiendom

Bilskade

Ulykke- og uføreforsikring

 

Skifte

Deling etter opphør av ekteskap

Deling mellom samboere

Testameng og arveoppgjør

 

Barnevern

Saksbehandling for fylkesnemnda

Omsorgsovertakelse

Akuttvedtak

NAV

Arbeidsavklaringspenger

Uføretrygd

Klagesaker

 

Familierett

Barnerett

Barnefordeling

Fremtidsfullmakt

 

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak

Fri telefonkonsultasjon

 Rettshjelpsordninger – fri rettshjelp 

Telefon

Mobil:  90152780

Fasttelefon: 32890632

Fax: 32890633

E-post

advokat@gregussen.no

 

Adresse

Øvre Torggate 9

3017 Drammen

Send en melding

6 + 5 =

+47 901 52 780

Øvre Torggate 9, 3015 Drammen

Gregussen logo

Juridisk tjenesteyting med fokus på kvalitet, integritet og tilgjengelighet.

Kontakt

© All Rights Reserved | Personvernerklæring | Geir Atle Gregussen